Album: รำแม่ศรียอดสร้อย

รำ แม่ศรี แม่ศรีเป็นการเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมาแต่โบราณ นิยมเล่นกันทั่วไปในภาคกลางและอีสานและมักจะเล่นในงานนักขัตฤกษ์ เช่น วันขึ้นปีใหม่และตรุษสงกรานต์โดยมากเล่นกันในหมู่เด็กๆ เพราะการเล่นแม่ศรีเป็นการเล่นทำนองเข้าทรง โดยผูเล่นที่เป็นตัวแม่ศรีจะต้องทำกิริยาเหมือนแม่ศรีมาเข้าทรงสั่นและร่าย รำตามทำนองลูกคู่ร้อง การเล่นเช่นนี้เป็นไปในทางสนุกขบขัน เพราะเป็นการที่ไม่น่าเชื่อถือในเรื่องผีเข้าทรงอย่างใด โดยเฉพาะการเล่นแม่ศรีนี้ไม่ถือว่าเป็นการทรงเจ้า<br /> ในหมู่ผู้เล่นเป็นหญิง ล้วนๆ จะเล่นซักกี่คนก็ได้ ทุกคนนั่งเป็นวงกลวมเลือกหญิงที่จัดว่าสวยที่สุดในหมู่คนหนึ่ง สมมุติให้เป็นแม่ศรี และต้องแต่งตัวให้สวยกว่าคนอื่น (ในโบราณใช้ห่มผ้าสีแดงสไบเฉียง) แล้วตัวแม่ศรีนั่งลงตรงกลางวงจะเป็นม้าหรือยกแคร่ขึ้นสำหรับให้แม่ศรีนั่งก็ ได้ ตัวแม่ศรีนั่งพนมมือหลับตาในท่าสมาธิ นอกนั้นนั่งจุดธูปเทียนสำหรับบูชาเพื่อเชิญให้แม่ศรีมาเข้าทรง ผู้สมมุติว่าเป็นแม่ศรี ผู้นั่งทั้งหมดร้องเพลงเชิญและร้องอยู่เรื่อยๆ และในปัจจุบันมักนำการแสดงชุดนี้มาแสดงเป็นหมู่ เพื่อให้เกิดความสวยงามเข้าทำนองเพลงอันไพเราะ การแสดงชุดนี้ ครูจำเรียง พุทธประดับ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงปี ๒๕๓๑ เป็นผู้ให้ท่ารำ<br /> <br /> ประวัติความเป็นมา<br /> เนื้อเพลง<br /> เชิญเอยขอเชิญเทพไททั่วทิศา ทั่วมุมวิมานสถานเทวาโปรดจงมาเป็นพยาน<br /> เชิญ เชิญ ทิพย์วิญญาณพระเป็นประธาน ข้าทรงแม่ศรีเอย<br /> เชิญ เชิญ ข้าเชิญแม่ศรี สิงวิญญาณอยู่ดี ให้มีศรีทรงแก่นาง<br /> ขอเชิญๆ ศรีอนงค์ๆ เข้าทรงทรามวัย อย่าหมางเมินข้าขอเชิญแม่ศรีเอย<br /> โอ้แม่ศรี แม่ศรียอดสร้อย สองกรอ่อนช้อยข้าจะคอยชม<br /> ดั่งกินรี โอ้โสภีเป็นที่นิยม ชวนคะนึงพิศพิงอารมณ์ต่างพากันชมนิยมนางเอย<br /> ดั่งหงส์เหมราชงามวิลาสบาดอุรา วาดกรมาแม่ศรีโสภางามทีท่ารำเอย<br /> ร่ายรำให้งามนะเจ้า ให้พวกเราได้ชมสมใจ<br /> <br /> ปี่พาทย์ทำเพลงเร็ว – ลา

รำแม่ศรียอดสร้อย

อัปเดต 23 เมษายน 2010
07ff7db4 1 1  
Loading Photos......
Loading Photos......
rouenrarai
รำ แม่ศรี แม่ศรีเป็นการเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมาแต่โบราณ นิยมเล่นกันทั่วไปในภาคกลางและอีสานและมักจะเล่นในงานนักขัตฤกษ์ เช่น วันขึ้นปีใหม่และตรุษสงกรานต์โดยมากเล่นกันในหมู่เด็กๆ เพราะการเล่นแม่ศรีเป็นการเล่นทำนองเข้าทรง โดยผูเล่นที่เป็นตัวแม่ศรีจะต้องทำกิริยาเหมือนแม่ศรีมาเข้าทรงสั่นและร่าย รำตามทำนองลูกคู่ร้อง การเล่นเช่นนี้เป็นไปในทางสนุกขบขัน เพราะเป็นการที่ไม่น่าเชื่อถือในเรื่องผีเข้าทรงอย่างใด โดยเฉพาะการเล่นแม่ศรีนี้ไม่ถือว่าเป็นการทรงเจ้า
ในหมู่ผู้เล่นเป็นหญิง ล้วนๆ จะเล่นซักกี่คนก็ได้ ทุกคนนั่งเป็นวงกลวมเลือกหญิงที่จัดว่าสวยที่สุดในหมู่คนหนึ่ง สมมุติให้เป็นแม่ศรี และต้องแต่งตัวให้สวยกว่าคนอื่น (ในโบราณใช้ห่มผ้าสีแดงสไบเฉียง) แล้วตัวแม่ศรีนั่งลงตรงกลางวงจะเป็นม้าหรือยกแคร่ขึ้นสำหรับให้แม่ศรีนั่งก็ ได้ ตัวแม่ศรีนั่งพนมมือหลับตาในท่าสมาธิ นอกนั้นนั่งจุดธูปเทียนสำหรับบูชาเพื่อเชิญให้แม่ศรีมาเข้าทรง ผู้สมมุติว่าเป็นแม่ศรี ผู้นั่งทั้งหมดร้องเพลงเชิญและร้องอยู่เรื่อยๆ และในปัจจุบันมักนำการแสดงชุดนี้มาแสดงเป็นหมู่ เพื่อให้เกิดความสวยงามเข้าทำนองเพลงอันไพเราะ การแสดงชุดนี้ ครูจำเรียง พุทธประดับ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงปี ๒๕๓๑ เป็นผู้ให้ท่ารำ

ประวัติความเป็นมา
เนื้อเพลง
เชิญเอยขอเชิญเทพไททั่วทิศา ทั่วมุมวิมานสถานเทวาโปรดจงมาเป็นพยาน
เชิญ เชิญ ทิพย์วิญญาณพระเป็นประธาน ข้าทรงแม่ศรีเอย
เชิญ เชิญ ข้าเชิญแม่ศรี สิงวิญญาณอยู่ดี ให้มีศรีทรงแก่นาง
ขอเชิญๆ ศรีอนงค์ๆ เข้าทรงทรามวัย อย่าหมางเมินข้าขอเชิญแม่ศรีเอย
โอ้แม่ศรี แม่ศรียอดสร้อย สองกรอ่อนช้อยข้าจะคอยชม
ดั่งกินรี โอ้โสภีเป็นที่นิยม ชวนคะนึงพิศพิงอารมณ์ต่างพากันชมนิยมนางเอย
ดั่งหงส์เหมราชงามวิลาสบาดอุรา วาดกรมาแม่ศรีโสภางามทีท่ารำเอย
ร่ายรำให้งามนะเจ้า ให้พวกเราได้ชมสมใจ

ปี่พาทย์ทำเพลงเร็ว – ลา

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...