Album: รูปพระชองฉัน

รูปพระชองฉัน

อัปเดต 13 กุมภาพันธ์ 2009
พ่อเงิน 1  
พ่อเงิน 2  
พ่อเงิน 3  
พ่อเงิน 4  
สมเด็จ09 4  
สมเด็จ09 1  
สมเด็จ09 2  
สมเด็จ09 3  
หน้า  
หน้า  
หลัง  
หน้า  
หลัง  
ซุ้มกอหลัง  
ซุ้มกอหน้า  
อก  
น้ำมันตั้งอิ้ว  
หน้า  
เอียงบน  
เอียงหลัง  
รอยหัก  
ด้านบน  
ล่าง  
ด้านซ้าย  
ด้านข้างขวา  
มุมเอียง  
บางขุนพรหมเส้นด้ายใหญ่หน้า  
โค้ด ท  
DSC00617 (2)  
DSC00620 (2)  
IMG 0310  
ตัดข้าง  
2หน้า  
หน้า  
หลัง  
ตัดล่าง  
ปืนแตกฐาน  
ปืนแตกหน้า  
ปืนแตกหลัง  
รอยตัดขอบจอบเล็ก  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...