Album: ล็อกเก็ตหลวงพ่อโอภาสี สร้างแจกกรรมการปีพ.ศ. ๒๔๙๕ ด้านหลังบรรจุพระธาตุ และสตางค์แดง สยามรัฐ

ล็อกเก็ตหลวงพ่อโอภาสีครบ ๗ สี สร้างแจกกรรมการปีพ.ศ. ๒๔๙๕ ด้านหลังบรรจุพระธาตุ และสตางค์แดง สยามรัฐ...<br /> <br /> สร้างพร้อมกันในรุ่นเดียวกันครับ โดยพระน้องชาย(หลวงพ่อกิมเส้ง)ของหลวงพ่อโอภาสีนั่นเองครับ บางท่านได้แบ่งแยกล็อกเก็ตนี้ไว้ ๒ ลักษณะด้วยกันคือ สีชมพูเป็นการจัดสร้างขึ้นก่อน สีอื่นเป็นการจัดสร้างในภายหลัง อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปจากคนในวงการ เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดสร้างเป็นรูปล็อกเก็ตไม่ว่าจะกลม หรือรี รวมทั้งวัตถุมงคลที่บรรจุคือเหรียญสตางค์แดง และพระธาตุก็ไม่มีความแตกต่างกัน เหรียญสตางค์แดงนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือ ไม่ใช่เหรียญสตางค์แดงทั่วไป แต่เป็นเหรียญที่พบในพื้นดินเมื่อคราวก่อสร้างอาคาร พบว่าโปรยอยู่ทั่วไปในพื้นดินประมาณ ๘๐๐-๑,๐๐๐ อัน ซึ่งเหรียญที่พบนี้คือเหรียญที่ผ่านพิธีแล้ว หลวงพ่อกิมเส้งจึงรวบรวมไว้สร้างล็อกเก็ตหลวงพ่อโอภาสีนี้<br /> <br /> เหรียญสตางค์แดงนี้ ปกติหลวงพ่อโอภาสีจะเผาทิ้งพร้อมสิ่งของต่างๆที่มีผู้ถวาย คือผ่านกสิณไฟแล้วทั้งสิ้น ดังนั้นไม่ธรรมดาครับ มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคารพนับถือหลวงพ่อโอภาสีมาก วันหนึ่งไปกราบรูปท่านที่กุฏิ เขาอยากได้เหรียญสตางค์แดงมาก สักครู่หนึ่งขณะกราบสักการะนั้นได้มีเหรียญสตางค์แดงหล่นลงจากผนังไม้กุฏิ แล้วแต่ความเชื่อนะครับ เขาถือว่า หลวงพ่อโอภาสีประทานให้.. <br /> <br /> ผมเคยเห็นล็อกเก็ตสีเขียวอยู่เหมือนกัน จึงคิดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ ๘-๙ สีด้วยกัน<br /> <br /> พระคาถาอยู่เย็น หลวงพ่อโอภาสี วัดสวนบางมด ธนบุรี<br /> <br /> อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวะ ขะมามิหัง<br /> <br /> ภาวนาอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือ เมื่อตื่นนอนเข้า และหลังสวดมนต์ก่อนนอน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

ล็อกเก็ตหลวงพ่อโอภาสี สร้างแจกกรรมการปีพ.ศ. ๒๔๙๕ ด้านหลังบรรจุพระธาตุ และสตางค์แดง สยามรัฐ

อัปเดต 27 กันยายน 2011
P1010469  
P1010461  
P1010464  
P1010471  
P1010463  
P1010470  
P1010462  
P1010474  
P1010466  
P1010473  
P1010465  
P1010472  
P1010475  
P1010467  
Loading Photos......
Loading Photos......
:::เพชร:::
ล็อกเก็ตหลวงพ่อโอภาสีครบ ๗ สี สร้างแจกกรรมการปีพ.ศ. ๒๔๙๕ ด้านหลังบรรจุพระธาตุ และสตางค์แดง สยามรัฐ...

สร้างพร้อมกันในรุ่นเดียวกันครับ โดยพระน้องชาย(หลวงพ่อกิมเส้ง)ของหลวงพ่อโอภาสีนั่นเองครับ บางท่านได้แบ่งแยกล็อกเก็ตนี้ไว้ ๒ ลักษณะด้วยกันคือ สีชมพูเป็นการจัดสร้างขึ้นก่อน สีอื่นเป็นการจัดสร้างในภายหลัง อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปจากคนในวงการ เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดสร้างเป็นรูปล็อกเก็ตไม่ว่าจะกลม หรือรี รวมทั้งวัตถุมงคลที่บรรจุคือเหรียญสตางค์แดง และพระธาตุก็ไม่มีความแตกต่างกัน เหรียญสตางค์แดงนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือ ไม่ใช่เหรียญสตางค์แดงทั่วไป แต่เป็นเหรียญที่พบในพื้นดินเมื่อคราวก่อสร้างอาคาร พบว่าโปรยอยู่ทั่วไปในพื้นดินประมาณ ๘๐๐-๑,๐๐๐ อัน ซึ่งเหรียญที่พบนี้คือเหรียญที่ผ่านพิธีแล้ว หลวงพ่อกิมเส้งจึงรวบรวมไว้สร้างล็อกเก็ตหลวงพ่อโอภาสีนี้

เหรียญสตางค์แดงนี้ ปกติหลวงพ่อโอภาสีจะเผาทิ้งพร้อมสิ่งของต่างๆที่มีผู้ถวาย คือผ่านกสิณไฟแล้วทั้งสิ้น ดังนั้นไม่ธรรมดาครับ มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคารพนับถือหลวงพ่อโอภาสีมาก วันหนึ่งไปกราบรูปท่านที่กุฏิ เขาอยากได้เหรียญสตางค์แดงมาก สักครู่หนึ่งขณะกราบสักการะนั้นได้มีเหรียญสตางค์แดงหล่นลงจากผนังไม้กุฏิ แล้วแต่ความเชื่อนะครับ เขาถือว่า หลวงพ่อโอภาสีประทานให้..

ผมเคยเห็นล็อกเก็ตสีเขียวอยู่เหมือนกัน จึงคิดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ ๘-๙ สีด้วยกัน

พระคาถาอยู่เย็น หลวงพ่อโอภาสี วัดสวนบางมด ธนบุรี

อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวะ ขะมามิหัง

ภาวนาอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือ เมื่อตื่นนอนเข้า และหลังสวดมนต์ก่อนนอน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...