Album: วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อ.เด่นชัย จ.

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อ.เด่นชัย จ.

อัปเดต 30 มิถุนายน 2008
ครูบาอาจารย์หุ่นขี้ผึ้ง วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี 1  
ครูบาอาจารย์หุ่นขี้ผึ้ง วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี 2  
ครูบาอาจารย์หุ่นขี้ผึ้ง วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี 3  
สิงห์คู่ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  
สิงห์ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  
เทวดาศิลปะพม่า วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  
พระพุทธรูปนาคปรก วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  
ยักษ์ 2 ตน ทางเข้าเจดีย์วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  
เจดีย์ศิลปะพม่า วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  
นางอัปษร วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  
พระปางประทานพรศิลปะพม่า วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  
ทางเข้าวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  
เรือนไทย วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  
พระนอน วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...