Album: วัดสะแล่ง อ.ลอง จ.แพร่

วัดสะแล่ง อ.ลอง จ.แพร่

อัปเดต 5 ตุลาคม 2008
พระอุโบสถเก่า 2  
หัวบันไดพญานาค 5 เศียร  
แผนที่บริเวณวัดสะแล่ง  
ชื่อสถานที่ต่างๆ บริเวณวัดสะแล่ง  
อาคารดอกบัว  
อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 2  
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ณ วัดสะแล่ง  
พระเจดีย์ธาตุ ณ วัดสะแล่ง  
ซุ้มพระ หน้าพระเจดีย์ธาตุ  
พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 3  
พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 4  
พระนางจามเทวี 3  
พระฤาษี ณ วัดสะแล่ง  
พระแม่ธรณีบีบมวยผม ณ วัดสะแล่ง  
หลวงปู่ครูบาสุปินโน  
พระพุทธรูปปางลีลา ณ วัดสะแล่ง  
หอระฆัง 1  
มณฑปฯ พระแก้วจันทรวิหาร  
พระเจดีย์โบราณ  
พระนางจามเทวี 1  
พระนางจามเทวี 2  
พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 1  
พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 2  
ภายในพระอุโบสถเก่า  
ซุ้มพระสามพี่น้อง  
ซุ้มพระสามพี่น้อง 2  
อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  
พระอุโบสถเก่า  
วิหารศิลปะล้านนาไทยด้านหน้า  
วิหารศิลปะล้านนาไทยด้านข้าง  
พระเจดีย์ธาตุ พระพุทธรูปปางลีลา และพระพุทธรูปปางมารวิชัย  
มณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท  
ป้ายความเป็นมามณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท  
พระอุโบสถใหม่ 1  
พระอุโบสถใหม่ และมณฑปฯ พระแก้วจันทรวิหาร  
พระอุโบสถใหม่ 2  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...