Album: วัดหนองโว้ง สุโขทัย

วัดหนองโว้ง เป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘ บ้านหนองโว้ง หมู่ ๑ ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๗๖ ไร่ ๒ งาน ๙๕.๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๗๙ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๔๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๓๙๙ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นรพะอารามหลวง<br /> ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖<br /> ในช่วงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ จะมีงาน หรือ ที่คนสุโขทัยเรียกว่า งานเดือนสาม ก็ขอเชิญร่วมงาานสักการหลวงพ่อสอพี่น้องและเที่ยวงานวัด ส่วนใหญ่จะจัดเป็นเวลา ๕วัน ส่วนในปีกระต่ายนี้จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ ถึง ๑๙ เดือน ๓ หรือกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔นี้

วัดหนองโว้ง สุโขทัย

อัปเดต 13 ธันวาคม 2010
บรรยากาศในงาน๘  
บรรยากาศในงานหน้าวิหาร  
พระเครื่องของวัด  
พระพุทธโธข้างเขาพระฉายเดี่ยวนี้ลงสีใหม่แล้วสีทองทั้งองค์  
บรรยากาศในงาน๖  
บรรยากาศในงาน๗  
บรรยากาศในงาน๓  
บรรยากาศในงาน๔  
บรรยากาศในงาน๕  
งานวัด  
บรรยากาศในงาน  
บรรยากาศในงาน๑  
บรรยากาศในงาน๒  
องค์หลวงพ่อสองพี่น้อง  
เขาพระฉายภายในวัดข้างวิหาร  
ป้ายวัดหน้าวิหาร  
ประตูทางเข้าวัด  
พระเครื่องของวัดในสมัยก่อน  
ภายในพระวิหาร  
หลวงพ่อสองพี่น้อง  
หลวงพ่อสองพี่น้อง  
ดอกสาละหน้าโบสถ์ใหม่  
หน้าพระวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อสองพี่น้อง  
หลวงพ่อสองพี่น้องอันศักดิ์สิทธิ์  
ศาลาวัด  
ประตูโบสถ์  
หน้าต่างโบสถ์  
อุโบสถหลังใหม่  
Loading Photos......
Loading Photos......
สามเณร เดช
วัดหนองโว้ง เป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘ บ้านหนองโว้ง หมู่ ๑ ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๗๖ ไร่ ๒ งาน ๙๕.๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๗๙ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๔๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๓๙๙ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นรพะอารามหลวง
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
ในช่วงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ จะมีงาน หรือ ที่คนสุโขทัยเรียกว่า งานเดือนสาม ก็ขอเชิญร่วมงาานสักการหลวงพ่อสอพี่น้องและเที่ยวงานวัด ส่วนใหญ่จะจัดเป็นเวลา ๕วัน ส่วนในปีกระต่ายนี้จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ ถึง ๑๙ เดือน ๓ หรือกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔นี้

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...