Share this album with your friends.

เป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งที่ 5 ของขอนแก่น . ภาพกิจกรรมต่างๆของทางวัด.วัดเกาะแก้วบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

Loading...