Album: วัดไกลกังวล เขาสารพัดดี

วัดไกลกังวล เขาสารพัดดี เป็นวัดวิปัสสนากรรมฐาน ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท<br /> นานมาแล้วที่นี่เป็นเขาที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าและสัตว์ป่า โดยเฉพาะแล้วหลวงพ่อได้อนุรักษ์นกยูงไว้เป็นจำนวนมาก และท่านได้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายพระเจ้าอยู่หัวมาตลอด หากแต่สภาพอากาศปัจจุบันและมลพิษอันเกิดจากละเลยปัญหาสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ป่าที่เคยสมบูรณ์กลับกลายเป็นแห้งแล้ง รวมทั้งสัตว์ป่าเหล่านั้นอันมีเก้ง กวาง ละมั่ง นกเงือก และสัตว์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ขาดแคลนอาหาร นกยูงที่เคยมีจำนวนมากก็หร่อหรอลง <br /> <br /> หากมีผู้ใดที่ได้เข้ามาชมอัลบั้มนี้แล้ว อยากสงเคราะห์สัตว์ป่าเหล่านี้ด้วยการบริจาคปัจจัยก็ดี หรือซื้ออาหารสัตว์ไปเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ก็ดี สามารถติดต่อไปที่วัดไกลกังวล เขาสารพัดดีได้

วัดไกลกังวล เขาสารพัดดี

อัปเดต 7 กรกฎาคม 2010
เขาสารพัดดี58  
เขาสารพัดดี59  
เขาสารพัดดี61  
เขาสารพัดดี63  
เขาสารพัดดี64  
เขาสารพัดดี54  
เขาสารพัดดี45  
เขาสารพัดดี47  
เขาสารพัดดี49  
เขาสารพัดดี50  
เขาสารพัดดี28  
เขาสารพัดดี34  
เขาสารพัดดี41  
เขาสารพัดดี43  
เขาสารพัดดี44  
เขาสารพัดดี07  
เขาสารพัดดี13  
เขาสารพัดดี13  
เขาสารพรัดดี43  
เขาสารพัดดี06  
เขาสารพัดดี12  
เขาสารพัดดี  
เขาสารพัดดี17  
เขาสารพัดดี69  
เขาสารพัดดี66  
เขาสารพัดดี70  
เขาสารพัดดี24  
Loading Photos......
Loading Photos......
anand
วัดไกลกังวล เขาสารพัดดี เป็นวัดวิปัสสนากรรมฐาน ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
นานมาแล้วที่นี่เป็นเขาที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าและสัตว์ป่า โดยเฉพาะแล้วหลวงพ่อได้อนุรักษ์นกยูงไว้เป็นจำนวนมาก และท่านได้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายพระเจ้าอยู่หัวมาตลอด หากแต่สภาพอากาศปัจจุบันและมลพิษอันเกิดจากละเลยปัญหาสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ป่าที่เคยสมบูรณ์กลับกลายเป็นแห้งแล้ง รวมทั้งสัตว์ป่าเหล่านั้นอันมีเก้ง กวาง ละมั่ง นกเงือก และสัตว์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ขาดแคลนอาหาร นกยูงที่เคยมีจำนวนมากก็หร่อหรอลง

หากมีผู้ใดที่ได้เข้ามาชมอัลบั้มนี้แล้ว อยากสงเคราะห์สัตว์ป่าเหล่านี้ด้วยการบริจาคปัจจัยก็ดี หรือซื้ออาหารสัตว์ไปเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ก็ดี สามารถติดต่อไปที่วัดไกลกังวล เขาสารพัดดีได้

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...