Share this album with your friends.

[COLOR="Sienna"][SIZE="6"]ผมชอบคำที่พี่เจ๊ตุ้มเขียนไว้(ผมขยายนิดหน่อย ผิดพลาดต้องขออภัย)[/SIZE][/COLOR] "... สมัยก่อนการทำพระเลียนแบบ พิมพ์ทรงอาจดูว่า ไม่ใช่ของแท้ค่อนข้างง่าย การชี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ เรื่องพิมพ์จึงมีส่วนสำคัญ ... แต่ถ้าดูที่โลหะ ณ ปัจุบัน ก็เอาเรื่องเหมือนกัน เพราะอย่างน้อยก็ เลียนแบบกันมา เกินกว่า 50 ปี โลหะย่อมมีอายุเป็น ธรรมดา... " "... ถ้าปัจจุบันดูที่พิมพ์ ตำหนิเอกลักษณ์ละก็ บาดกระเดือกมาไม่รู้กี่ศพ ต่อ กี่ศพ โลหะจึงมีส่วนสำคัญในการดู " ผมมองว่า...เช่น 1. ปืนแตก ทุกพิมพ์ โลหะต้องสผม อย่างน้อยก็มากกว่าหนึ่ง โลหะที่ใช้นอกจากจะเป็น ชนวนเก่า/ ถาด/ โถ / ระฆังโบราณยังมีโลหะอื่นๆที่ผู้มีจิตศรัทธาใส่ช่วงการหรอ หรอถวายวไห้วัดเพื่อผสมลงไป 2. หล่อโบราณ ขั้นตอนวิธีการต่างๆ ความร้อนในการหล่อม โลหะที่เทแต่ละครั้งก็ อาจต่างกันไป

Loading...