Album: ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม จ.สุราษฎร์ธา

ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี<br /> *-ความดี ทำได้ ไม่ต้องรอ-*

ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม จ.สุราษฎร์ธา

อัปเดต 14 มิถุนายน 2009
42f11e9260bd7854  
เจ้าแม่กวนอิม  
ด้วยแรงแห่งความศรัทธา1  
ด้วยแรงแห่งความศรัทธา2  
ด้วยแรงแห่งความศรัทธา3  
ด้วยแรงแห่งความศรัทธา4  
รถไถเกลี่ยดินบริเวณศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม  
ด้วยแรงแห่งศรัทธา  
ศาลาเอนกประสงค์ใกล้สำเร็จแล้ว  
ขุดเสาทำศาลา  
เสาศาลาอเนกประสงค์  
ฐานเจ้าแม่กวนอิมเสร็จแล้ว  
หลังคากระเบื้อง อิฐ ที่ผู้มีจิตศรัทธา นำมาร่วมกันบริจาค  
บัญชีของศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม  
ขอให้ผู้ที่ยึดมั่นในคำสอนของศาสนา จงสำเร็จมรรคผล สมดังปรารถนาทุกประการเทอญ สาธุ  
ป้านศาลชั่วคราว  
องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมกำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง  
กองดินและทราย  
ผู้สูงอายุที่เป็นกรรมการศาลอื่นมาดูงาน เพื่อหาแรงสนับสนุนศาลเจ้า  
เหลือแต่งกลีบบัวและทสี รออัญเชิญองค์เจ้าแม่กวนอิมสูง4เมตรมาประดิษฐ์สถานเป็นประธานศาลเจ้ากวนอิมเก็ง  
ป้ายศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมกำหนดงาน  
เวนิง ของศาลเจ้ามีผู้มีจิตรศรัทธาทำถวายองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม สาธุๆ  
กำหนดการศาลเจ้า  
Loading Photos......
Loading Photos......
bvarisa
ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
*-ความดี ทำได้ ไม่ต้องรอ-*

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...