Album: ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม จ.สุราษฎร์ธา

ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี<br /> *-ความดี ทำได้ ไม่ต้องรอ-*

ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม จ.สุราษฎร์ธา

อัปเดต 14 มิถุนายน 2009
ป้ายศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมกำหนดงาน  
เวนิง ของศาลเจ้ามีผู้มีจิตรศรัทธาทำถวายองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม สาธุๆ  
กำหนดการศาลเจ้า  
ป้านศาลชั่วคราว  
องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมกำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง  
กองดินและทราย  
ผู้สูงอายุที่เป็นกรรมการศาลอื่นมาดูงาน เพื่อหาแรงสนับสนุนศาลเจ้า  
เหลือแต่งกลีบบัวและทสี รออัญเชิญองค์เจ้าแม่กวนอิมสูง4เมตรมาประดิษฐ์สถานเป็นประธานศาลเจ้ากวนอิมเก็ง  
ฐานเจ้าแม่กวนอิมเสร็จแล้ว  
หลังคากระเบื้อง อิฐ ที่ผู้มีจิตศรัทธา นำมาร่วมกันบริจาค  
บัญชีของศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม  
ขอให้ผู้ที่ยึดมั่นในคำสอนของศาสนา จงสำเร็จมรรคผล สมดังปรารถนาทุกประการเทอญ สาธุ  
ศาลาเอนกประสงค์ใกล้สำเร็จแล้ว  
ขุดเสาทำศาลา  
เสาศาลาอเนกประสงค์  
รถไถเกลี่ยดินบริเวณศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม  
ด้วยแรงแห่งศรัทธา  
ด้วยแรงแห่งความศรัทธา1  
ด้วยแรงแห่งความศรัทธา2  
ด้วยแรงแห่งความศรัทธา3  
ด้วยแรงแห่งความศรัทธา4  
เจ้าแม่กวนอิม  
42f11e9260bd7854  
Loading Photos......
Loading Photos......
bvarisa
ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
*-ความดี ทำได้ ไม่ต้องรอ-*

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...