Album: หนังสือของหลวงพ่อจรัญ ฐินธมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

เป็นหนังสือที่น้องสาวพิมพ์แจกเป็นธรรมทานเนื่องจากได้รับทุนวิจัย ประกอบด้วย ๓ เล่ม<br /> <br /> เล่มแรก เป็นเรื่องราวที่หลวงพ่อท่านเล่าถึงกรรมฐาน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆ และบทสวดมนต์<br /> <br /> เล่มที่สอง เป็นวิธีใช้หนี้พ่อแม่ และหน้าที่ของเด็ก ปัจจุบันผู้คนไม่ค่อยในพ่อแม่ของตนเอง ถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่<br /> <br /> เล่มที่สาม เป็นเคล็ดลับกรรมฐานตามแบบหลวงพ่อจรัญ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับกรรมฐาน รวบรวมจากหลายเล่ม สนุกและอ่านง่าย

หนังสือของหลวงพ่อจรัญ ฐินธมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

อัปเดต 24 พฤศจิกายน 2009
ปกหน้าเล่มที่สอง  
ปกหลังเล่มที่สอง  
ปกหน้าเล่มที่สาม  
ปกหลังเล่มที่สาม  
ปกหน้าเล่มแรก  
ปกหลังเล่มแรก  
Loading Photos......
Loading Photos......
donjudo077
เป็นหนังสือที่น้องสาวพิมพ์แจกเป็นธรรมทานเนื่องจากได้รับทุนวิจัย ประกอบด้วย ๓ เล่ม

เล่มแรก เป็นเรื่องราวที่หลวงพ่อท่านเล่าถึงกรรมฐาน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆ และบทสวดมนต์

เล่มที่สอง เป็นวิธีใช้หนี้พ่อแม่ และหน้าที่ของเด็ก ปัจจุบันผู้คนไม่ค่อยในพ่อแม่ของตนเอง ถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่

เล่มที่สาม เป็นเคล็ดลับกรรมฐานตามแบบหลวงพ่อจรัญ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับกรรมฐาน รวบรวมจากหลายเล่ม สนุกและอ่านง่าย

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...