Album: หย่อนเหรียญทำน้ำมนต์ อ่าวไทย เรือปทุมพาหะ Bongkot FSO2

NopparatM@pttep.com<br /> วันที่ 6 ธันวาคม 2553 เวลา 14:00 น.<br /> <br /> สืบเนื่องจากคำพยากรณ์ ในอนาคตกาล บ้านเมืองเราจะประสบภัยพิบัตินานัปการ ที่พึ่งของเราคงไม่มีสิ่งอื่นใด นอกจากคุณพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งอันสูงสุด กำจัดทุกได้จริง กำจัดภัยได้จริง<br /> <br /> จึงได้อัญเชิญเหรียญทำน้ำมนต์ ซึ่งได้ความอนุเคราะห์จาก พี่นู๋ เป็นคนมอบให้ ตอนแรกจะทำการหย่อนเมื่อวานนี้ คือวันพ่อ แต่ฝนเกิดตก มีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ลมแรงมาก ทำให้ออกจากห้องที่พักไม่ได้ จึงเลื่อนมาเป็นวันนี้ แต่ก่อนที่ผมจะเข้ามารับเวรตอนบ่ายนั้น ฝนก็เทลงมาอีก หนักมาก แต่สักพักฝนก็หยุดตก ท้องฟ้าแจ่มใส ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดี ก็เลยดำเนินการจนแล้วเสร็จ<br /> กับต้นเรือ รุ่งพันธุ์ เป็นรุ่นพี่ เป็นลูกหลวงพ่อเหมือนกัน <br /> <br /> ไปทำพิธีกันสามคน มีกัปตัน ต้นเรือ และผม กัปตันไปกราบแม่ย่านางเรือ มาลัยดอกมะลิ สามพวง สั่งตรงมาจากฝั่งขึ้น ฮ.มา<br /> <br /> สองพวงถวายพระ อีกพวงถวายแม่ย่านางเรือ ทำพิธีที่หัวเรือ<br /> หากจะเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อ่าวไทย ในภาคหน้า ที่นี่คือด่านแรก ที่จะต้องพบจะต้องเจอ<br /> <br /> “ข้าพเจ้าทั้งหลายขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย มี หลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง และหลวงพ่อพระสารีบุตร เป็นที่สุด พระพรหม เทพเจ้าทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาล มีท่านปู่ ท่านย่า ท่านแม่ทั้งสาม ท่านปู่มหาราชทั้งสี่ ท่านลุงพุฒ ท่านปู่นายบัญชี ท่านพระสยามเทวาธิราช ท่านพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ท่านแม่ย่านาง<br /> <br /> บารมีแห่งพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ พระมหาบุรพกษัตราธิราชเจ้า ทุกพระองค์ มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 9 เป็นที่สุด เทพยดารักษาท้องมหาสมุทร รักษาแผ่นดิน แผ่นน้ำ แม่ธาตุพ่อธาตุ มีแม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโภสพ พ่อพระเพลิง พ่อพระพาย แม่นางมณีเมขลา<br /> <br /> รวมถึงหมู่นาคราช ทั้งหลาย ได้เมตตาสงเคราะห์ ให้การหย่อนเหรียญทำน้ำมนต์ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้มีจิตประกอบไปด้วยกุศล จงส่งผลให้ทุกจุด เกิดความเป็นทิพย์ สิริมงคล ปลอดภัยจากภยันตรายและภัยพิบัติทั้งปวง<br /> <br /> ให้ทรัพย์แผ่นดินจงผุดปรากฏแด่ส่วนรวม เพื่อชาติ พระพุทธศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่สุด ขอเหรียญทำน้ำมนต์นี้ จงปรากฏปาฏิหาริย์ เป็นมงคล เป็นที่สักการะบูชาแทนองค์พระพุทธปฏิมา ต่อหมู่ส

หย่อนเหรียญทำน้ำมนต์ อ่าวไทย เรือปทุมพาหะ Bongkot FSO2

อัปเดต 7 ธันวาคม 2010
download 013  
download 014  
download 015  
download 008  
download 009  
download 010  
download 011  
download 012  
download 007  
download 003  
download 004  
download 005  
download 006  
download 002  
Loading Photos......
Loading Photos......
bnbk
NopparatM@pttep.com
วันที่ 6 ธันวาคม 2553 เวลา 14:00 น.

สืบเนื่องจากคำพยากรณ์ ในอนาคตกาล บ้านเมืองเราจะประสบภัยพิบัตินานัปการ ที่พึ่งของเราคงไม่มีสิ่งอื่นใด นอกจากคุณพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งอันสูงสุด กำจัดทุกได้จริง กำจัดภัยได้จริง

จึงได้อัญเชิญเหรียญทำน้ำมนต์ ซึ่งได้ความอนุเคราะห์จาก พี่นู๋ เป็นคนมอบให้ ตอนแรกจะทำการหย่อนเมื่อวานนี้ คือวันพ่อ แต่ฝนเกิดตก มีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ลมแรงมาก ทำให้ออกจากห้องที่พักไม่ได้ จึงเลื่อนมาเป็นวันนี้ แต่ก่อนที่ผมจะเข้ามารับเวรตอนบ่ายนั้น ฝนก็เทลงมาอีก หนักมาก แต่สักพักฝนก็หยุดตก ท้องฟ้าแจ่มใส ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดี ก็เลยดำเนินการจนแล้วเสร็จ
กับต้นเรือ รุ่งพันธุ์ เป็นรุ่นพี่ เป็นลูกหลวงพ่อเหมือนกัน

ไปทำพิธีกันสามคน มีกัปตัน ต้นเรือ และผม กัปตันไปกราบแม่ย่านางเรือ มาลัยดอกมะลิ สามพวง สั่งตรงมาจากฝั่งขึ้น ฮ.มา

สองพวงถวายพระ อีกพวงถวายแม่ย่านางเรือ ทำพิธีที่หัวเรือ
หากจะเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อ่าวไทย ในภาคหน้า ที่นี่คือด่านแรก ที่จะต้องพบจะต้องเจอ

“ข้าพเจ้าทั้งหลายขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย มี หลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง และหลวงพ่อพระสารีบุตร เป็นที่สุด พระพรหม เทพเจ้าทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาล มีท่านปู่ ท่านย่า ท่านแม่ทั้งสาม ท่านปู่มหาราชทั้งสี่ ท่านลุงพุฒ ท่านปู่นายบัญชี ท่านพระสยามเทวาธิราช ท่านพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ท่านแม่ย่านาง

บารมีแห่งพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ พระมหาบุรพกษัตราธิราชเจ้า ทุกพระองค์ มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 9 เป็นที่สุด เทพยดารักษาท้องมหาสมุทร รักษาแผ่นดิน แผ่นน้ำ แม่ธาตุพ่อธาตุ มีแม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโภสพ พ่อพระเพลิง พ่อพระพาย แม่นางมณีเมขลา

รวมถึงหมู่นาคราช ทั้งหลาย ได้เมตตาสงเคราะห์ ให้การหย่อนเหรียญทำน้ำมนต์ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้มีจิตประกอบไปด้วยกุศล จงส่งผลให้ทุกจุด เกิดความเป็นทิพย์ สิริมงคล ปลอดภัยจากภยันตรายและภัยพิบัติทั้งปวง

ให้ทรัพย์แผ่นดินจงผุดปรากฏแด่ส่วนรวม เพื่อชาติ พระพุทธศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่สุด ขอเหรียญทำน้ำมนต์นี้ จงปรากฏปาฏิหาริย์ เป็นมงคล เป็นที่สักการะบูชาแทนองค์พระพุทธปฏิมา ต่อหมู่ส

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...