Album: หลวงปู่คงวัดตะคร้อ

หลวงปู่คงวัดตะคร้อ

อัปเดต 29 พฤษภาคม 2013
รุ่นคงแขนตันปี 19  
รุ่นคงแขนตันปี 19  
รุ่นคงแขนตันปี 19  
เหรียญฉลองอายุ7รอบ  
เหรียญฉลองอายุ7รอบ  
เหรียญฉลองอายุ7รอบ  
เหรียญฉลองอายุ7รอบ  
รูปสังขาลหลวงปู่คง  
รูปสังขาลหลวงปู่คง  
รูปสังขาลหลวงปู่คง  
รูปสังขาลหลวงปู่คง  
รูปสังขาลหลวงปู่คง  
รูปสังขาลหลวงปู่คง  
รูปสังขาลหลวงปู่คง  
2013 06 04 11.35.11  
ล็อกเก็ตปี31  
ล็อกเก็ตปี31  
2013 06 04 11.34.38  
เหรียญสาวหนังเหนียวรุ่นแรก  
เหรียญสาวหนังเหนียวรุ่นแรก  
เหรียญแจกทาน  
เหรียญแจกทาน  
2013 05 26 15.51.23  
2013 05 26 15.51.57  
2013 05 26 15.48.39  
2013 05 26 15.48.18  
ชัยวัฒน์หล่อโบราณรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่  
ชัยวัฒน์หล่อโบราณรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่  
2013 05 26 15.37.14  
2013 05 26 15.37.45  
เหรียญเสมาปี37  
เหรียญนั่งพานหลวงปู่คงปี37  
เหรียญนั่งพานหลวงปู่คงปี37  
เหรียญรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่  
เหรียญรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่  
เหรียญเสมาปี37  
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่คงปี08  
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่คงปี08  
2013 05 26 15.25.12  
2013 05 26 15.25.32  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...