Album: หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

อัปเดต 29 พฤศจิกายน 2012
หลวงปู่สุข โกวิโท  
หลวงปู่สุข โกวิโท  
หลวงปู่สุข โกวิโท  
หลวงปู่สุข โกวิโท  
หลวงปู่สุข โกวิโท  
หลวงปู่สุข โกวิโท  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท ถ่ายกับหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท ที่ วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต เหรียญเงิน ด้านหน้า สร้าง 499 เหรียญ รันนัมเบอร์ พร้อมตอกโค๊ต มะ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต เหรียญเงิน ด้านหน้า สร้าง 499 เหรียญ รันนัมเบอร์ พร้อมตอกโค๊ต มะ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต จ.ศรีสะเกษ เหรียญนวะรมดำมันปู รันนัมเบอร์และโค๊ตมะ สร้าง 2350เหรียญ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต จ.ศรีสะเกษ เหรียญนวะรมดำ หลังตอกโค๊ตมะ และ ๙ ทุกเหรียญ สร้าง 501 เหรียญ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต จ.ศรีสะเกษ เหรียญนวะรมดำ หลังตอกโค๊ตมะ และ ๙ ทุกเหรียญ สร้าง 501 เหรียญ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต จ.ศรีสะเกษ สร้าง 30 ช่อ บูชาช่อละ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต จ.ศรีสะเกษ เหรียญนวะรมดำมันปู รันนัมเบอร์และโค๊ตมะ สร้าง 2350เหรียญ  
11.เหรียญนวะไม่ตัดปีกแคบ หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต จ.ศรีสะเกษ (สร้าง 10 )เหรียญ ตอกโค๊ต มะ และ ๙ ด้านหลังทุกเหรียญ  
11.เหรียญนวะไม่ตัดปีกแคบ หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต จ.ศรีสะเกษ (สร้าง 10 )เหรียญ ตอกโค๊ต มะ และ ๙ ด้านหลังทุกเหรียญ  
เหรียญเงินไม่ตัดปีก โค๊ต มะ หน้าหลัง หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (สร้าง20เหรียญ)  
เหรียญเงินไม่ตัดปีก โค๊ต มะ หน้า1หลัง5 หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (สร้าง10เหรียญ)  
03.เหรียญทองทองคำปัม ด้านหน้า  
04.เหรียญทองคำปั๋มด้านหลัง  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต จ.ศรีสะเกษ  
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต จ.ศรีสะเกษ  
Loading Photos......
Loading Photos......
นายสุเมธี
หลวงปู่สุข โกวิโท วัดสุเทพนิมิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...