Album: ห้องกสิณ

ห้องนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกับเพื่อน ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องกสิณมหาภูตรูป ดินน้ำไฟลม จริตแห่งตนเพื่อเจริญพระกรรมฐาน<br /> และแนวทางฝึกกสิณที่ตนถนัด

ห้องกสิณ

อัปเดต 22 พฤษภาคม 2012
2015 01 20 19 15 58  
20150124 104415  
2015 01 20 19 12 11  
kasin4forweb  
ตั้งเทียนฝึกกสิณไฟ  
สมาทานกสิณไฟ  
สัมผัสไฟ.ฝึกกสิณไฟ  
ฝึกกสินไฟ.ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ2  
ฝึกกสินไฟ.ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ3  
ฝึกกสินไฟ.ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ4  
ฝึกกสินไฟ.ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ5  
ไฟเจอกับน้ำ  
กสินน้ำ.ดำน้ำจริง  
ฝึกกสินไฟ.ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ1  
ฝึกกสินดิน.ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ3  
ฝึกกสินดิน.ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ4  
กสิณน้ำ  
ฝึกกสินดิน.ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ1  
ฝึกกสินดิน.ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ2  
Loading Photos......
Loading Photos......
แสนสวาท
ห้องนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกับเพื่อน ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องกสิณมหาภูตรูป ดินน้ำไฟลม จริตแห่งตนเพื่อเจริญพระกรรมฐาน
และแนวทางฝึกกสิณที่ตนถนัด

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...