Album: อยากทราบคำกล่าวขอขมาศพครับ

แถวบ้านผมใช้แบบนี้ กายะกัมมัง วจีกัมมัง มโนกรรมมัง กายกรรม3 วจีกรรม4 มโนกรรม3 กรรมที่ข้าพเจ้าเคยสบประมาทพลาดพลั้ง สิ่งหนึ่งสิ่งใด ระลึกได้ก็ดี ระลึกมิได้ก็ดี ข้าพเจ้าขอขมาอภัย จนตราบเท่าเข้าสู่นิพพาน นิพพานปัจโยโหตุ แบบนี้ถูกไหมครับ หรือต้องว่าอย่างไร ชี้แนะด้วยครับ

อยากทราบคำกล่าวขอขมาศพครับ

อัปเดต 1 กรกฎาคม 2013
There is no photo in this album yet.
มรรคมานะ
แถวบ้านผมใช้แบบนี้ กายะกัมมัง วจีกัมมัง มโนกรรมมัง กายกรรม3 วจีกรรม4 มโนกรรม3 กรรมที่ข้าพเจ้าเคยสบประมาทพลาดพลั้ง สิ่งหนึ่งสิ่งใด ระลึกได้ก็ดี ระลึกมิได้ก็ดี ข้าพเจ้าขอขมาอภัย จนตราบเท่าเข้าสู่นิพพาน นิพพานปัจโยโหตุ แบบนี้ถูกไหมครับ หรือต้องว่าอย่างไร ชี้แนะด้วยครับ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...