Album: อาม่า ชอบร้องให้ฟัง

&quot; อ่อง อ๋อง เอ..... อ่อง กิม ก๋อง..... <br /> กิม ก๋อง จอ เหล่า เตีย..... <br /> อาบุ๊ง อาบู้ ไหล่ ตา เฮีย ตา เฮีย ตา ผู่พู้..... <br /> ชี่ ตือ ตั่ว ก้วย งู้ว ตั่วงู้ แซ แบ๊ เกี้ย.... <br /> แบ้ เกี้ย แซ กิมจู..... กิม จู ล้ง ล้ง อี๊..... <br /> อาเสี่ย ถัก จือ หู่ กวย คี๊...... ตั่วเกี่ย กั่ง ไฉ กี๊...... <br /> ไฉ กี๊ เกา ซัง แก ไหล เพ่ง อัง......<br /> ไฉ กี๊ เกา ตุ่ย แก ไหล ปู้ กุ่ย.......... zzzzZ &quot;

อาม่า ชอบร้องให้ฟัง

อัปเดต 21 กุมภาพันธ์ 2010
ภาพดิสเพลย์1  
Loading Photos......
Loading Photos......
archai
" อ่อง อ๋อง เอ..... อ่อง กิม ก๋อง.....
กิม ก๋อง จอ เหล่า เตีย.....
อาบุ๊ง อาบู้ ไหล่ ตา เฮีย ตา เฮีย ตา ผู่พู้.....
ชี่ ตือ ตั่ว ก้วย งู้ว ตั่วงู้ แซ แบ๊ เกี้ย....
แบ้ เกี้ย แซ กิมจู..... กิม จู ล้ง ล้ง อี๊.....
อาเสี่ย ถัก จือ หู่ กวย คี๊...... ตั่วเกี่ย กั่ง ไฉ กี๊......
ไฉ กี๊ เกา ซัง แก ไหล เพ่ง อัง......
ไฉ กี๊ เกา ตุ่ย แก ไหล ปู้ กุ่ย.......... zzzzZ "

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...