Share this album with your friends.

วัสดุไฟเบอร์กลาส ลักษณะเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร ยืนอยู่บนดอกบัวมีมังกร พันรอบดอกบัว สูง 3 เมตร กว้าง 1.50 เมตร สนใจจัดสร้าง สอบถามรายละเอียด เป็นหนึ่ง ชวนชิดการ โทร 084-2058799 085-1536527 e-mail p_cck@hotmail.com

Loading...