Album: เพราะ...!?!

เพราะ..ไม่รักตัวเองจึงไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง<br /> เพราะ..ไม่รู้ศักยภาพของตัวเอง จึงไม่มีจุดยืนของตัวเอง<br /> เพราะ..ไม่เปิดใจจึงไม่เข้าใจความแตกต่าง<br /> เพราะ..ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา จึงไม่ได้เอาคนอื่นมาเป็นคติสอนใจ<br /> เพราะ..ขาดความเชื่อศรัทธา จึงขาดแรงผลักดัน <br /> เพราะ..ไม่มีแรงบันดาลใจ จึงขาดแรงจูงใจ <br /> เพราะ..ยังไม่เจอปัญหาจึงขาดไฟ <br /> เพราะ..ยังไม่มี Model จึงขาด Vistion <br /> เพราะ..ไม่มีจินตนาการ จึงขาดความรู้ <br /> เพราะ..ไม่มีสติ จึงขาดปัญญา<br /> เพราะ..เพิกเฉย จึงผลัดวันประกันพรุ่ง <br /> เพราะ..กลัวจึงไม่กล้าตัดสินใจ <br /> เพราะ..รอจึงยังไม่พร้อม <br /> เพราะ..ขี้เกียจจึงงานเยอะ <br /> เพราะ..ยังไม่อยากทำ จึงไม่บริหารเวลา<br /> เพราะ..ไม่ยอมเปลี่ยน จึงไม่ลงมือทำ <br /> เพราะ..ยังไม่ได้ใส่ใจเลยไม่รู้ปัญหา <br /> เพราะ..ยังไม่ได้ทบทวน เลยไม่ได้ใคร่ครวญให้ดี <br /> เพราะ..มัวแต่เพ่งโทษตนเองเลยยึดติด <br /> เพราะ..ไม่มีทางออก ก็เลยต้องออกนอกเส้นทางบ่อยๆ <br /> เพราะ..ไม่ได้แก้ไข จึงไม่ได้ปรับปรุง <br /> เพราะ..สักแต่ว่าทำ เลยไม่ทำให้ดีกว่าเดิม <br /> เพราะ..เผลอจึงประมาท

เพราะ...!?!

อัปเดต 17 ตุลาคม 2011
38 alone sea  
Loading Photos......
Loading Photos......
นารภัทร
เพราะ..ไม่รักตัวเองจึงไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง
เพราะ..ไม่รู้ศักยภาพของตัวเอง จึงไม่มีจุดยืนของตัวเอง
เพราะ..ไม่เปิดใจจึงไม่เข้าใจความแตกต่าง
เพราะ..ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา จึงไม่ได้เอาคนอื่นมาเป็นคติสอนใจ
เพราะ..ขาดความเชื่อศรัทธา จึงขาดแรงผลักดัน
เพราะ..ไม่มีแรงบันดาลใจ จึงขาดแรงจูงใจ
เพราะ..ยังไม่เจอปัญหาจึงขาดไฟ
เพราะ..ยังไม่มี Model จึงขาด Vistion
เพราะ..ไม่มีจินตนาการ จึงขาดความรู้
เพราะ..ไม่มีสติ จึงขาดปัญญา
เพราะ..เพิกเฉย จึงผลัดวันประกันพรุ่ง
เพราะ..กลัวจึงไม่กล้าตัดสินใจ
เพราะ..รอจึงยังไม่พร้อม
เพราะ..ขี้เกียจจึงงานเยอะ
เพราะ..ยังไม่อยากทำ จึงไม่บริหารเวลา
เพราะ..ไม่ยอมเปลี่ยน จึงไม่ลงมือทำ
เพราะ..ยังไม่ได้ใส่ใจเลยไม่รู้ปัญหา
เพราะ..ยังไม่ได้ทบทวน เลยไม่ได้ใคร่ครวญให้ดี
เพราะ..มัวแต่เพ่งโทษตนเองเลยยึดติด
เพราะ..ไม่มีทางออก ก็เลยต้องออกนอกเส้นทางบ่อยๆ
เพราะ..ไม่ได้แก้ไข จึงไม่ได้ปรับปรุง
เพราะ..สักแต่ว่าทำ เลยไม่ทำให้ดีกว่าเดิม
เพราะ..เผลอจึงประมาท

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...