Album: เมตตาบารมี

หลวงปู่ภูพิงค์ จนฺทสีโล พระภิกษุผู้เปรี่ยมไปด้วยเมตตาธรรม<br /> เป็นพระผู้ที่มีแต่ให้ ไม่มีคำว่าเหนื่อยอยู่ในหัวใจ

เมตตาบารมี

อัปเดต 27 กุมภาพันธ์ 2011
หลานๆกำลังสวดมนต์เย็น  
หลวงปู่ได้เมตตารับหลานๆเข้าอบรมปฏิบัติธรรม  
หลวงปู่ท่านได้เป็นแบบอย่าให้กับเยาว์ชนด้วยการ นำหลานๆปลูกต้นไม้เพื่มผืนป่าให้แผ่นดิ  
ด้วยบารมีที่หลวงปู่ท่านสร้างจนทำให้ลูกๆหลานๆรักและเคารพหลวงปู่  
Loading Photos......
Loading Photos......
Chaingmai
หลวงปู่ภูพิงค์ จนฺทสีโล พระภิกษุผู้เปรี่ยมไปด้วยเมตตาธรรม
เป็นพระผู้ที่มีแต่ให้ ไม่มีคำว่าเหนื่อยอยู่ในหัวใจ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...