Album: เหล็กไหลจันทรา

เหล็กไหลจันทรา เกิดจากการตกผลึกของลาวาที่มีแร่เหล็กผสมอยู่มาก จึงทำให้มีลักษณะที่เป็นโลหะมากกว่าความเป็นหิน ลักษณะเป็นหินที่ตกผลึกทั้งก้อนสวยงาม พื้นผิวขรุคละ เป็นเกล็ดโลหะมีคม สะท้อนเเสงเป็นสีรุ้ง 7 สี พื้นผิวเป็นโลหะผสมหิน ดูแปลกตา สีเขียวเข้ม สีม่วงอมน้ำเงินและดำ ความเชื่อ เหล็กไหลจันทรา หรือ เหล็กไหล 7 สี เป็นเลิศคุณทางด้านคงกระพัน แคล้วคลาดปลอดภัย และป้องกันผีคุณไสยมนต์ดำ … ทั้งปวง และเป็นธาตุที่มีพลังงานเช่นเดียวกับเหล็กไหลทั่วไป มีความเชื่อในด้านการส่งผลพลังต่อจิตใจคน ทำให้คนที่บูชาไปจิตใจมั่นคง ปรับสภาพจิตใจที่ว้าวุ่นให้เยือกเย็น ปรับพลังภายในร่างกายคน ปรับพลังภายในที่อยู่อาศัย ช่วยบรรเทาความเครียดได้ดีและเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางกายภาพ เชื่อว่านำมาห้อยขึ้นคอมีแต่ดีกับดี ให้คุณให้ลาภ เจริญสุขสมบรูณ์

เหล็กไหลจันทรา

อัปเดต 19 ตุลาคม 2014
gs]Hdws]  
2  
1  
1  
fv  
DSCF5770  
DSCF5772  
2  
1re  
2re  
001  
DSCF5764  
DSCF5768  
DSCF5486ree  
Loading Photos......
Loading Photos......
ธรรมมนุษย์
เหล็กไหลจันทรา เกิดจากการตกผลึกของลาวาที่มีแร่เหล็กผสมอยู่มาก จึงทำให้มีลักษณะที่เป็นโลหะมากกว่าความเป็นหิน ลักษณะเป็นหินที่ตกผลึกทั้งก้อนสวยงาม พื้นผิวขรุคละ เป็นเกล็ดโลหะมีคม สะท้อนเเสงเป็นสีรุ้ง 7 สี พื้นผิวเป็นโลหะผสมหิน ดูแปลกตา สีเขียวเข้ม สีม่วงอมน้ำเงินและดำ ความเชื่อ เหล็กไหลจันทรา หรือ เหล็กไหล 7 สี เป็นเลิศคุณทางด้านคงกระพัน แคล้วคลาดปลอดภัย และป้องกันผีคุณไสยมนต์ดำ … ทั้งปวง และเป็นธาตุที่มีพลังงานเช่นเดียวกับเหล็กไหลทั่วไป มีความเชื่อในด้านการส่งผลพลังต่อจิตใจคน ทำให้คนที่บูชาไปจิตใจมั่นคง ปรับสภาพจิตใจที่ว้าวุ่นให้เยือกเย็น ปรับพลังภายในร่างกายคน ปรับพลังภายในที่อยู่อาศัย ช่วยบรรเทาความเครียดได้ดีและเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางกายภาพ เชื่อว่านำมาห้อยขึ้นคอมีแต่ดีกับดี ให้คุณให้ลาภ เจริญสุขสมบรูณ์

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...