Album: ...**แง่คิดระหว่างตนกับผู้อื่น**...

เมื่อเราจับกลุ่มนินทาผู้อื่น เราคิดว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์<br /> เมื่อคนอื่นจับกลุ่มนินทาเรา เราคิดว่าเป็นการนินทา<br /> <br /> เมื่อเราใช้จ่ายไม่อั้น เราคิดว่าเราเป็นคนกว้างขวาง<br /> เมื่อคนอื่นใช้จ่ายไม่อั้น เราคิดว่าเขาเป็นคนสุรุ่ยสุหร่าย<br /> <br /> เมื่อเราตระหนี่ เราคิดว่าเราเป็นคนมัธยัสถ์<br /> เมื่อคนอื่นตระหนี่ เราคิดว่าเขาเป็นคนขี้เหนียว<br /> <br /> เมื่อเราเสียเปรียบคนอื่น เราคิดว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์<br /> เมื่อคนอื่นได้เปรียบเรา เราคิดว่าเขาเป็นคนโกง<br /> <br /> เมื่อเราทำผิด เราคิดว่าเป็นความพลั้งเผลอ<br /> เมื่อผู้อื่นทำผิด เราคิดว่าเขาเป็นคนเซ่อ

...**แง่คิดระหว่างตนกับผู้อื่น**...

อัปเดต 28 กันยายน 2011
5846279499  
Loading Photos......
Loading Photos......
นารภัทร
เมื่อเราจับกลุ่มนินทาผู้อื่น เราคิดว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์
เมื่อคนอื่นจับกลุ่มนินทาเรา เราคิดว่าเป็นการนินทา

เมื่อเราใช้จ่ายไม่อั้น เราคิดว่าเราเป็นคนกว้างขวาง
เมื่อคนอื่นใช้จ่ายไม่อั้น เราคิดว่าเขาเป็นคนสุรุ่ยสุหร่าย

เมื่อเราตระหนี่ เราคิดว่าเราเป็นคนมัธยัสถ์
เมื่อคนอื่นตระหนี่ เราคิดว่าเขาเป็นคนขี้เหนียว

เมื่อเราเสียเปรียบคนอื่น เราคิดว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์
เมื่อคนอื่นได้เปรียบเรา เราคิดว่าเขาเป็นคนโกง

เมื่อเราทำผิด เราคิดว่าเป็นความพลั้งเผลอ
เมื่อผู้อื่นทำผิด เราคิดว่าเขาเป็นคนเซ่อ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...