Album: แพกลางน้ำ (สถานปฎิบัติธรรม)

สถานที่ทำให้เราสามารถลืมทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะไม่มีน้ำไม่มีไฟ

แพกลางน้ำ (สถานปฎิบัติธรรม)

อัปเดต 3 สิงหาคม 2010
จระเข้  
สถานปฏิบัติธรรม ณ.แพกลางน้ำ จ.กาญจนบุรี  
สถานที่ทำพิธี....และสวดมนต์  
สถานที่ทำพิธี....และสวดมนต์  
.....???  
.....????  
...????  
สถานที่ทำพิธี....และสวดมนต์  
สถานที่ทำพิธี....และสวดมนต์  
สถานที่ทำพิธี....และสวดมนต์  
สถานที่ทำพิธี....และสวดมนต์  
.....????  
บริเวณแพกลางน้ำ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี  
สถานที่ทำพิธี....และสวดมนต์  
ขอเรียนเชิญสร้าง...พระพุทธะบุญญพลัง เป็นภาพพระสิทธัตถะอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหน้าตักกว้าง 19 ศอก สูง 24 ศอกปางตรัสรู้ (ต้นแบบ) สอบถามข้อมูล-ร่วมเป็  
ขอเรียนเชิญสร้าง...พระพุทธะบุญญพลัง เป็นภาพพระสิทธัตถะอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหน้าตักกว้าง 19 ศอก สูง 24 ศอกปางตรัสรู้ (ต้นแบบ) สอบถามข้อมูล-ร่วมเป็  
บริเวณแพกลางน้ำ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี  
บริเวณรอบ....แพ  
จะต้องนำรถลงเรือไปอีกฝั่ง เพื่อจะไปนำรถไปจอด แล้วลงเรือ....ไปแพกลางน้ำ  
ต้องนั่งเรือไปที่แพกลางน้ำ หลวงพี่จะขับเรือออกมารับ  
หลวงพี่ที่อยู่แพกลางน้ำ และเป็นคนสร้างและพุทธะบุญญพลัง ด้วยตนเอง..บนยอดภูเขา ขนาดนี้กำลังสร้างบรรไดทางขึ้น  
มองออกไปจะเห็นแต่น้ำและภูเขา  
Loading Photos......
Loading Photos......
เมว
สถานที่ทำให้เราสามารถลืมทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะไม่มีน้ำไม่มีไฟ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...