Album: โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

เนื่องจากนักเรียนและนักศึกษายุคใหม่ ได้ห่างเหินจากพระพุทธศาสนามาก แม้แต่พระประวัติของพระพุทธเจ้าก็แทบจะไม่รู้ การเป็นคนดีมีศีลธรรม ตามเจตนารมย์ของศีล 5 จึงถูกลืมไป อาจจะเนื่องมาจากทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเพิกเฉยและลืมไปว่า คนดีไม่อาจจะดีได้ หากขาดการปฏิบัติตัวด้วยศีลธรรม <br /> <br /> ด้วยเหตุนี้ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จึงได้เกิดขึ้นด้วยการชักชวนให้นักเรียนทั่วประเทศสมัครเข้าเป็นสมาชิก V-Stars เพื่อศึกษาธรรมมะเบื้องต้น ให้มีการแข่งขันกันทำความดี ให้มีแรงจูงใจด้วยรางวัล และการให้โอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรม ศึกษาพระพุทธประวัติและพระพุทธศาสนาโดยลึกซึ้ง รวมทั้งให้ได้ชมนิทรรศน์การเรื่องกฏแห่งกรรม ให้นักเรียนได้เข้าใจเรืองบุญและบาป ให้มีความรู้เรื่องนรกสวรรค์ ให้เกิดกำลังใจในการทำความดี และให้การเกรงกลัวต่อการทำชั่ว<br /> ภาพจากลิ้งค์นี้(โปรดกรุณา Copy URL Link ทั้งหมด แล้วเอาไป Paste ใน address bar ของ Internet explorer นะครับ)<br /> <br /> http://www.kalyanamitra.org/u-ni-boon/main/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=487&amp;Itemid=78<br /> เป็นภาพของนักเรียนจำนวน 500,000 คนได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ปีที่แล้ว <br /> <br /> <br /> &quot;เราคือ เด็กดี V-Star ดาวแห่งความดี ฟื้นฟูศีลธรรมโลก..&quot; นี่คือคำประกาศตนอย่างองอาจแกล้วกล้า ของนักเรียนจากทั่วประเทศกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งมหารัตนวิหารคด และลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า บัดนี้ เด็กดี V-Star ทุกคนพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ด้วยสองมือเล็กๆ และหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา<br /> การรวมตัวกันของเด็กเก่งและดี V-Star กว่า ๕๐๐,๐๐๐ คนในครั้งนี้ นับเป็นปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ ที่บังเกิดขึ้นเป็น ครั้งแรกของโลก ทั้งยังเป็นการรวมพลังกันที่มีเป้าหมายอันสูงส่งและยิ่งใหญ่ นั่นคือ &quot;การฟื้นฟูศีลธรรมโลก&quot; โดยเริ่มต้นจาก การฟื้นฟูศีลธรรมในจิตใจของตนเองก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงเริ่มต้นแผ่ขยายความดีไปสู่คนรอบข้าง และขยายความดีของทุกๆ คน ทับทวีต่อๆ กันไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ประดุจคลื่นในมหาสมุทรที่แผ่ขยายวงกว้างออกไป อย่างไม่รู้จบสิ้น<br /> เด็กดี V-Star เหล่านี้ คือตัวแทนของเยาวชนจากโรงเรียนกว่า ๗,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ที่ได้เข้าร่วมโครงก

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

อัปเดต 4 มีนาคม 2009
Vstar10 9 08  
Vstar10 10 08  
Vstar10 12 08  
Vstar10 3 07  
Vstar10 4 06  
Vstar10 6 06  
Vstar10 7 06  
Vstar10 8 10  
Vstar10 2 07  
Vstar 10 1 04  
Vstar10 17 08  
Vstar10 13 08  
Loading Photos......
Loading Photos......
พระสามารถ โกวิโท
เนื่องจากนักเรียนและนักศึกษายุคใหม่ ได้ห่างเหินจากพระพุทธศาสนามาก แม้แต่พระประวัติของพระพุทธเจ้าก็แทบจะไม่รู้ การเป็นคนดีมีศีลธรรม ตามเจตนารมย์ของศีล 5 จึงถูกลืมไป อาจจะเนื่องมาจากทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเพิกเฉยและลืมไปว่า คนดีไม่อาจจะดีได้ หากขาดการปฏิบัติตัวด้วยศีลธรรม

ด้วยเหตุนี้ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จึงได้เกิดขึ้นด้วยการชักชวนให้นักเรียนทั่วประเทศสมัครเข้าเป็นสมาชิก V-Stars เพื่อศึกษาธรรมมะเบื้องต้น ให้มีการแข่งขันกันทำความดี ให้มีแรงจูงใจด้วยรางวัล และการให้โอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรม ศึกษาพระพุทธประวัติและพระพุทธศาสนาโดยลึกซึ้ง รวมทั้งให้ได้ชมนิทรรศน์การเรื่องกฏแห่งกรรม ให้นักเรียนได้เข้าใจเรืองบุญและบาป ให้มีความรู้เรื่องนรกสวรรค์ ให้เกิดกำลังใจในการทำความดี และให้การเกรงกลัวต่อการทำชั่ว
ภาพจากลิ้งค์นี้(โปรดกรุณา Copy URL Link ทั้งหมด แล้วเอาไป Paste ใน address bar ของ Internet explorer นะครับ)

http://www.kalyanamitra.org/u-ni-boon/main/index.php?option=com_content&task=view&id=487&Itemid=78
เป็นภาพของนักเรียนจำนวน 500,000 คนได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ปีที่แล้ว


"เราคือ เด็กดี V-Star ดาวแห่งความดี ฟื้นฟูศีลธรรมโลก.." นี่คือคำประกาศตนอย่างองอาจแกล้วกล้า ของนักเรียนจากทั่วประเทศกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งมหารัตนวิหารคด และลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า บัดนี้ เด็กดี V-Star ทุกคนพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ด้วยสองมือเล็กๆ และหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา
การรวมตัวกันของเด็กเก่งและดี V-Star กว่า ๕๐๐,๐๐๐ คนในครั้งนี้ นับเป็นปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ ที่บังเกิดขึ้นเป็น ครั้งแรกของโลก ทั้งยังเป็นการรวมพลังกันที่มีเป้าหมายอันสูงส่งและยิ่งใหญ่ นั่นคือ "การฟื้นฟูศีลธรรมโลก" โดยเริ่มต้นจาก การฟื้นฟูศีลธรรมในจิตใจของตนเองก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงเริ่มต้นแผ่ขยายความดีไปสู่คนรอบข้าง และขยายความดีของทุกๆ คน ทับทวีต่อๆ กันไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ประดุจคลื่นในมหาสมุทรที่แผ่ขยายวงกว้างออกไป อย่างไม่รู้จบสิ้น
เด็กดี V-Star เหล่านี้ คือตัวแทนของเยาวชนจากโรงเรียนกว่า ๗,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ที่ได้เข้าร่วมโครงก

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...