Album: 1. KALKI AVATAR - Foolishness & Devil Destroyer

Existing &amp; Continued Eternal Unique True Truth Beyond Expectation<br /> <br /> พระนารายอวตาร ปางสำคัญที่ 10 กัลกยาวตาร หรือ กัลกิยาวตาร (อวตารเป็นมนุษย์ผู้ขี่ม้าขาว หรือ กัลกี) เป็นอวตารที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่เป็นการทำนายอนาคตไว้ว่า ในยามที่เป็นปลายแห่งกลียุค ที่เมื่อผู้คนไม่รู้จักธรรมะ ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอีกต่อไป โลกทั้งโลกต้องเผชิญกับยุคเข็ญไปทุกหย่อมหญ้า จะมีบุรุษขี่ม้าปรากฏตัวขึ้นเพื่อปัดเป่าความทุกข์ยาก และนำธรรมะกลับมาสู่มวลมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง <br /> <br /> บัดนี้ เป็นอวตารที่ได้เกิดขึ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ด้วยภาพแต่ละภาพที่แนบไว้ด้วยนี้

1. KALKI AVATAR - Foolishness & Devil Destroyer

อัปเดต 6 มิถุนายน 2011
3.KalkiAvatar 3  
2.KalkiAvatar 2  
1.สอนธรรมะด้วยภาพ 1  
8.สอนธรรมะด้วยภาพ 8  
7.สอนธรรมะด้วยภาพ 7  
6.สอนธรรมะด้วยภาพ 6  
5.ด้วยสมองสองมือ 5  
4.สอนธรรมะด้วยภาพ 4  
10.KalkiAvatar 10  
9.KalkiAvatar 9  
Loading Photos......
Loading Photos......
กัลกยาวตาร
Existing & Continued Eternal Unique True Truth Beyond Expectation

พระนารายอวตาร ปางสำคัญที่ 10 กัลกยาวตาร หรือ กัลกิยาวตาร (อวตารเป็นมนุษย์ผู้ขี่ม้าขาว หรือ กัลกี) เป็นอวตารที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่เป็นการทำนายอนาคตไว้ว่า ในยามที่เป็นปลายแห่งกลียุค ที่เมื่อผู้คนไม่รู้จักธรรมะ ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอีกต่อไป โลกทั้งโลกต้องเผชิญกับยุคเข็ญไปทุกหย่อมหญ้า จะมีบุรุษขี่ม้าปรากฏตัวขึ้นเพื่อปัดเป่าความทุกข์ยาก และนำธรรมะกลับมาสู่มวลมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง

บัดนี้ เป็นอวตารที่ได้เกิดขึ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ด้วยภาพแต่ละภาพที่แนบไว้ด้วยนี้

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...