Album: _*รู้จักตนเอง*_

ผู้ที่เข้าใจคนอื่น...คือผู้รอบรู้<br /> ผู้ที่เข้าใจตนเอง...คือผู้รู้แจ้ง<br /> ผู้ที่มีชัยต่อคนอื่น...คือผู้มีกำลัง<br /> ผู้มีชัยต่อตนเอง...คือผู้เข้มแข็ง<br /> ผู้ที่มักน้อย...คือผู้ที่ร่ำรวย<br /> ผู้ที่มานะพยายาม...คือผู้มีความหวัง<br /> <br /> ผู้ที่อยู่ในสถานะอันเหมาะสมของตน ย่อมอยู่ได้ยาวนาน...

_*รู้จักตนเอง*_

อัปเดต 5 ตุลาคม 2011
5045m97665  
Loading Photos......
Loading Photos......
นารภัทร
ผู้ที่เข้าใจคนอื่น...คือผู้รอบรู้
ผู้ที่เข้าใจตนเอง...คือผู้รู้แจ้ง
ผู้ที่มีชัยต่อคนอื่น...คือผู้มีกำลัง
ผู้มีชัยต่อตนเอง...คือผู้เข้มแข็ง
ผู้ที่มักน้อย...คือผู้ที่ร่ำรวย
ผู้ที่มานะพยายาม...คือผู้มีความหวัง

ผู้ที่อยู่ในสถานะอันเหมาะสมของตน ย่อมอยู่ได้ยาวนาน...

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...