Album: It's me ,,

It's me ,,

อัปเดต 6 ธันวาคม 2010
วัดสระบ่อแ้ก้ว แพร่  
วัดสระบ่อแ้ก้ว แพร่ -- มาไหว้ท่านเจ้าอาวาส หลังจากทำงานบำเพ็ญประโยชน์ อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้เยอะๆ  
ท่านเจ้าอาวาส วัดสระบ่อแ้ก้ว แพร่ -- ถึงจะเคยพบแค่ครั้งเดียวแต่ท่านก็ใจดีมากเลยนะคะ  
วัดหัวข่วง แพร่  
วัดเมธังฯ แพร่  
วัดเมธังฯ (วัดน้ำคือ)  
วัดสระบ่อแ้ก้ว แพร่ เป็นวัดแบบพม่าค่ะ  
วัดสระบ่อแ้ก้ว แพร่  
ต้นโพธิ์ วัดจอมสวรรค์ แพร่  
วัดจอมสวรรค์ แพร่  
วัดจอมสวรรค์ แพร่  
วัดจอมสวรรค์ แพร่ --- ไปทำงาน บำเพ็ญประโยชน์  
ด้านข้างวัดจอมสวรรค์ แพร่  
วัดสวรรค์นิเวศ แพร่  
วัดจอมสวรรค์ แพร่  
วัดจอมสวรรค์ แพร่  
วัดจอมสวรรค์ แพร่  
วัดจอมสวรรค์ แพร่  
วัดสวรรค์นิเวศ แพร่  
วัดสระบ่อแ้ก้ว แพร่ ---- คนนี้แหละ (เพื่อน)รักที่สุดแล้ว ^ ^  
วัดสระบ่อแ้ก้ว แพร่ -- มีพระอุปคุตอยู่ด้านหน้าเลย  
วัดสระบ่อแ้ก้ว แพร่  
วัดสวรรค์นิเวศ แพร่  
75623.jpg  
วัดเมธังฯ  
วัดสระบ่อแ้ก้ว แพร่ --- เป็นวัดพม่า  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...