Photos

All photos that ภูติอาคเนย์ has uploaded to gallery at พลังจิต

ภูติอาคเนย์

4

อัลบั้ม

16

รูปภาพ

0

วิดีโอ

img 1226 resize  
ความฝันอันสูงสุด  
การสงเคราะหช่วยเหลือกัน 4 ประการได้แก่ การให้ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน การพูดถ้อยคำที่ทำให้เกิดความรักต่อกัน การประพฤติประโยชน์ช่วยเหลือ  
นิยามความดี จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  
1323  
b4  
b5  
b1  
b2  
b3  
Loading Photos......
Loading Photos......
Loading...