Photos

All photos that ศรีสัตตนาค has uploaded to gallery at พลังจิต

ศรีสัตตนาค

5

อัลบั้ม

24

รูปภาพ

0

วิดีโอ

พระอาจารย์ปรีดา ฉันทกโร  
พระอาจารย์ปรีดา ฉันทกโร คราที่ร่วมงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน  
ภาพท่านพระอาจารย์เหรียญและท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน  
ภาพพระธาตุท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ  
ภาพพระธาตุท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ณ วัดป่าสุทธาวาส  
ภาพพระธาตุท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ  
ภาพพระธาตุแปรสภาพมาจาอุจจาระของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ  
ภาพท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ  
ภาพท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ  
พระธาตุหลวงปู่มั่น  
ภาพพระธาตุของท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ  
ภาพพระธาตุของท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ  
ภาพท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ  
ภาพท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ  
ภาพท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ  
พระอาจารย์ปรีดา ฉันทกโร  
พล.อ.สุรยุทธ จุลลานนท์ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีผ้าป่าเพื่อแผ่นดินไทย  
พระเกสาธาตุ และพระธาตอันบังเกิดแต่เล็บของท่านพระอาจารย์สอ พันธุโล  
พระธาตุอันเกิดแต่เกสาและเล็บของพระอาจารย์สอ พันธุโล  
ท่านพระอาจารย์สอ พันธุโล สำนักวัดบ้านหนองแสง ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  
พระธาตุอันเกิดแต่เกสาและเล็บของพระอาจารย์สอ พันธุโล  
ท่านพระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  
พระธาตุอันเกิดแต่เกสาและโลหิตของท่านพระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ  
ท่านพระอาจารย์เหรียญ ประกอบมงคลพิธี  
Loading Photos......
Loading Photos......
Loading...