Photos

All photos that nirvana001 has uploaded to gallery at พลังจิต

nirvana001

3

อัลบั้ม

36

รูปภาพ

0

วิดีโอ

บางขุนพรหมสังฆาฏิ1.1  
บางขุนพรหมสังฆาฏิ1.2  
พิมพ์ใหญ่พระประธาน  
พิมพ์ใหญ่พระประธาน  
พิมพ์ใหญ่พระประธาน  
พิมพ์ใหญ่พระประธาน  
พิมพ์ทรงฐานแซม  
พิมพ์ทรงฐานแซมฐานแซม  
พิมพ์ทรงเจดีย์เกศโย้เอียง  
พิมพ์ทรงเจดีย์เกศโย้เอียงด้านหลัง  
พิมพ์ทรงฐานแซม  
ฐานแซมหลัง  
บางขุนพรหมพิมพ์ทรงเจดีย์หลัง  
บางขุนพรหมพิมพ์ทรงเจดีย์  
บางขุนพรหมกรุเก่า  
P1020290  
พิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมเนื้อนิยมด้านหลัง  
พิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมเนื้อนิยม  
พิมพ์ใหญ่พระประธานองค์ที่4ด้านหลัง  
พิมพ์ใหญ่พระประธานองค์ที่4  
วัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกผายองค์ที่3ด้านหลัง  
วัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกผายองค์ที่3  
พิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์Bด้านหลัง  
พิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์B  
พิมพ์ใหญ่อกผายองค์ที่2ด้านหลัง  
พิมพ์ใหญ่อกผายองค์ที่2  
พิมพ์ใหญ่อกผายด้านหลัง  
พิมพ์ใหญ่อกผาย  
พิมพ์ใหญ่อกวีด้านหลัง  
พิมพ์ใหญ่อกวี  
พิมพ์ทรงเจดีย์ แท้ดูง่ายสุดๆ  
พิมพ์ทรงเจดีย์ แท้ดูง่ายสุดๆ  
บางขุนพรหมพิมพ์เจดีย์1.  
บางขุนพรหมพิมพ์เจดีย์1  
บางขุนพรหมเส้นด้ายหลัง  
บางขุนพรหมเส้นด้าย  
Loading Photos......
Loading Photos......
Loading...