Photos

All photos that pok888 has uploaded to gallery at พลังจิต

pok888

4

อัลบั้ม

103

รูปภาพ

0

วิดีโอ

ภาพนี้ ถ้าใครดูออก รู้ข้อมูลลายละเอียด ขอรบกวนแนะนำด้วยครับ คุณตา ให้มานานแล้วครับ  
ด้านหนัง  
DSC02673000  
DSC02669999  
องค์หลวงพ่อสมปรารถนา  
DSC001881  
หลวงพ่อพระหรหมโมรี (เจ้าอาวาส)  
ป็อก กุ้ง กับ แม่แจ๋ว  
ภายในโบสถ์ ที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อสมปรารถนา  
DSC002521  
ภายในโบสถ์  
ภายในโบสถ์  
ภายในโบสถ์  
ศาลาด้านห้นาโบสถ์  
เหล่าดอกไม้ที่เตรียมให้ญาติธรรมบูชา  
บริเวณวัด  
มองเห็นพระปรางค์สีขาว เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  
บริเวณวัด  
DSC001651  
บริเวณวัด  
DSC001821  
แม่ชีทศพร  
DSC001701  
ในวันสงกรานต์  
DSC01157  
DSC01239  
DSC01168  
DSC01209  
DSC01172  
DSC01242  
DSC01174  
DSC01245  
DSC01180  
DSC01249  
DSC01187  
DSC01256  
DSC01186  
DSC01259  
DSC01185  
DSC01274  
Loading Photos......
Loading Photos......
Loading...