กริ่งไตร 2

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พิเศษ (โลหะผสม) ลป.กลั่น โพธิ์สาวหาญ 15 (ด้านหน้า) บัวข้างเหลี่ยม 22 (สองหน้า) พรหม 22 (ทองเหลือง) เปิดโลก (ทองแดง) พิเศษ 32 ( เงิน) ลป.กลั่น โค๊ดหน้าวสก. 16 (ด้านหน้า) กริ่งไตร 2 พระอุปคตเนื้อผง 2 พรหม 22 (โลหะผสม) ซำปากง (เงิน) ลป.กลั่น พรานนก 05 พรหมสองหน้า พระผงพุทธหลังโบสถ์ เสมา 22 (โลหะผสม) ซำปากง (ทองเหลือง)

แชร์หน้านี้

Loading...