การนิมนต์พระรูปเดียวมาแสดงธรรม

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

บ้านธัมมะ.(ไม่นานหนอ) บ้านธัมมะ.(ใจใส) บ้านธัมมะ ชีวิต uecdtu จิตสุดท้าย 49b0ca8a675fb คติธรรม การนิมนต์พระรูปเดียวมาแสดงธรรม พุทธทาส.อย่าหวัง ลพ.จรัญ 2 พุทธทาส 4คูณ3 ท่านพ่อเฟื่อง (ปิติ) ลป.ดู่ (กิเลส) บ้านธัมมะ บ้านธัมมะ.(บุตร) สงกรานต์..

แชร์หน้านี้

Loading...