การไปหลายสำนัก

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

ลพ.จรัญ 2 พุทธทาส 4คูณ3 ท่านพ่อเฟื่อง (ปิติ) ลป.ดู่ (กิเลส) บ้านธัมมะ บ้านธัมมะ.(บุตร) สงกรานต์.. การไปหลายสำนัก การฆ่ากิเลส พระอ.ชยสาโร คติธรรม.1 มรณกรรมฐาน ลป.สิม หลวงปู่หล้า ท่านพุทธทาสภิกขุ หลวงปู่ดู่ (ดูจิต) T & E บ้านธัมมะ.(เราจะไม่ประมาท)

แชร์หน้านี้

Loading...