ข้าวของข้าพเจ้า ขาวดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัว ตั้งตรงต่อพระนิพพาน ขอให้พบเมืองแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้ทันพระศรีอารย์ ในอนาคตกาล ด้วยเทอญ. พรหมมาจะม

แชร์หน้านี้

Loading...