คาถาเมตตา

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

หลวงปู่หล้า ท่านพุทธทาสภิกขุ หลวงปู่ดู่ (ดูจิต) T & E บ้านธัมมะ.(เราจะไม่ประมาท) บ้านธัมมะ.(สำคัญที่การปฏิบัติ) คำสอนหลวงปู่ดู่ เรื่องการกินเนื้อ คาถาเมตตา ลป.ดู่ (รู้ธรรม) หลวงพ่อพุธ 2 ลป.ฝั้น 1 มนัสการหลวงพ่อฤาษี ฯ เหลือนิพพานส่วนเดียว ท่านพุทธทาส ลป.ดู่ (รวยกะ ) สละเวลาบ้าง บทสวดมหาจักรพรรดิ์

แชร์หน้านี้

Loading...