คุณยายจำเนียร โทวงษ์ ชาวบ้านนาหนองใหญ่ ดีใจจัง

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

นี่ก็มาจากวัดนาหนองใหญ่เหมือนกัน แม่ชีเตือนใจ พุทธเจริญถวายพระไตรปิฎก ร่วมด้วย ช่วยกันถวายพระธรรม คณะศรัทธาจากวัดนาหนองใหญ่รอถวายพระไตรปิฏกด้วยกัน ถวายพระไตรปิืฎกฉบับมหาจุฬาฯ  
ชุดที่ ๑ /๒๕๕๒
วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ คุณยายจำเนียร โทวงษ์ ชาวบ้านนาหนองใหญ่ ดีใจจัง โบสถ์ที่กำลังสร้าง วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พระอาจารย์บุญกาญจน์ อนุตตโร สำนักสงฆ์สมานสังฆวิเวกและพระอธิการวันชัย ชยวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดนาหนองใหญ่ พาถวายพระไตรปิฎก 
ณ วัดศรีราชา บ้านศรีราชา ต.ไร่ 30944.jpg ถวายพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ 
ชุดที่ ๒ ปี ๒๕๕๒
วัดศรีราชา บ้านศรีราชา ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ นี่ก็ นั่งรับแดด ระหว่างรอ 30945.jpg ที่วัดศรีราชา
เณรจัดพระไตรปิฏกเข้าตู้ทันทีทีได้รับ คณะจากบ้านนาหนองใหญ่ ต.บ้านไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ มารอเพื่อไปถวายพระไตรปิฎก นี่ก็ สาธุ สาธุ สาธุ ชาวบ้านนาหนองใหญ่ รอหมู่คณะเดินทางไปถวายพระไตรปิฎก

แชร์หน้านี้

Loading...