คุณยายท่านนี้ตั้งใจนั่งดีมาก ทำได้ด้วย นั่งตัวตรงสง่างามจริงๆ

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

แผนภูมิทางเดินของใจ ทั้ง ๗ ฐาน สำหรับการเริ่มฝึกภาวนา ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อวัดปากน้ำ ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นมงคลยิ่ง ดวงแก้ว องค์บริกรรมนิมิต ใช้เป็นสื่อรวมใจให้เป็นหนึ่ง ใจหยุด ใจนิ่ง บริกรรมนิมิตเรื่อยไป  จนกว่าจะเห็นดวงนิมิตเปลี่ยนเป็นดวงปฐมมรรคที่ศูนย์กลางกาย คุณลุงการุณย์อาจารย์ผู้สอนวิชชาธรรมกายอย่างยอดยิ่ง ท่านทำของยากให้เป็นของง่าย วิชชาธรรมกายท่านสอนได้ทุกหลักสูตร  โพธิสัตว์ทั้งหลายต้องไปเจอท่านให้ได้ หลวงพ่อวัดปากน้ำ  ผู้เข้าถึงกายในกาย จนกระทั่งถึงธรรมกาย พระธรรมกาย หลวงพ่อสอนภาวนาตามฐานทางเดินของใจทั้ง ๗ ฐาน พระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำปัจจุบัน ดวงแก้วกายสิทธิ์ ไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์บริกรรมนิมิต  แต่ผู้เป็นธรรมกายต่างรู้คุณค่าดี ผู้ฝึกสมาธิวิชชาธรรมกาย ดวงแก้วกายสิทธิ์สำหรับทำวิชชา หลวงพ่อวัดปากน้ำบวชพระฝรั่ง คุณยายท่านนี้ตั้งใจนั่งดีมาก ทำได้ด้วย นั่งตัวตรงสง่างามจริงๆ ห้องพระศูนย์รวมจักรพรรดิกายสิทธิ์ พระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ มีศักดิ์เป็นหลานหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลวงพ่อทำนายไว้ว่าท่านจะได้เป็นสังฆราช แล้วก็ได้เป็นจริงๆ

แชร์หน้านี้

Loading...