จิตรกรชาวอินโดนิเซีย นับถือศาสนาคริสต์แต่กำเนิด หลังจากได้ฟังธรรมฟื้นฟูจิตเดิมแท้ ได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ได้วาดออกมา

แชร์หน้านี้

Loading...