ชูชก จากมหาเวสสันดรชาดก

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

จี้หิน คาซิโดนี สีแดงจากหิมาลัย จารึกอักขระโอมลวดลายธิเบต ชูชก จากมหาเวสสันดรชาดก ล็อกเกตบรรจุคัมภีร์ภาษาธิเบตโบราณ จี้่เครื่องราง เต๋า หยิง หยาง จากภูฐาน จี้เงินแท้บริสุทธิ์ บรรจุคาถา โบราณศักดิ์สิทธิ์ภาษาธิเบต พระพิฆเณศวร ศิลปะเนปาล จากกระดูกลามะ แพะธนู เครื่องรางโบราณ พระพุทธรูปหินเขี้ยวหนุมานแกะ ปางสมาธิประจำวันเกิดจากลำปาง จี้เงินแท้บริสุทธิ์ วัชระ จากธิเบต ระฆังแห่งสันติ เครื่องฝึกสมาธิภาวนาแบบธิเบต อักษรโบราณสำคัญ ชานติ เป็นล็อกเกตเงินแท้ พระมหาโพธิสัตว์ จากหิมาลัย จี้คฑาประทานพร จากพระโพธิสัตว์ วัชรปาณี จี้หยกเขียวพระพิฆเณศวร จากอินเดีย พระศิวะ จากเมืองพาราณสี จี้พระพิฆเณศวร ศิลปะธิเบต ทำจากกระดูกลามะแกะ

แชร์หน้านี้

Loading...