ญาติโยม โมทนาสาธุบุญ

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

ขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่มีกายเนื้อ... แสงนี้เพื่อทุกท่านให้มีแสงธรรมในจิตวิญญาณ และแล้ว สิ่งปฏิหารย์ก็เกิดขึ้น
พระพุทธเจ้าเสด็จ เทพทั้งหลายรับรู้
โมทนาสาธุบุญไปทั่ว...
ท้องฟ้าปรากฏแสงสีรุ้งเกิดขึ้น ในขณะจิตสงบ
และรับรู้... 
ว การเดินทางที่กำลังจะสิ้นสุดอีกไม่ช้า... ญาติโยม โมทนาสาธุบุญ กุศลเหล่าใดที่บังเกิดขึ้นแล้ว
ขออุทิศให้แด่ท่านทั้งหลาย 
ทุกภพภูมิที่โมทนาบุญเหล่านี้ได้...

แชร์หน้านี้

Loading...