ตราสัญลักษณ์โครงการธุดงควัตร

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

ทุนนิธิ อัตถทัสสโนภิกขุ
ทุนการศึกษา  ทุนช่วยเหลือเด็กติดเชื้อเอชไอวี
ทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการ  ทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ทุนเล่าเรียนพระสง ตราสัญลักษณ์โครงการธุดงควัตร โครงการบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปปางมารวิชัย อายุ 202 ปี ยอดพระเกตุเป็นทองคำแท้ ปัจจุบันได้ถูกขโมย เมื่อลงรักปิดทองแล้วจะขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุโบราณของชาติ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการธุดงควัตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554

แชร์หน้านี้

Loading...