ที่วัดศรีราชา เณรจัดพระไตรปิฏกเข้าตู้ทันทีทีได้รับ

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

คุณยายจำเนียร  โทวงษ์ ชาวบ้านนาหนองใหญ่ ดีใจจัง โบสถ์ที่กำลังสร้าง วัดโพธิ์ชัย  บ้านโพนแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พระอาจารย์บุญกาญจน์ อนุตตโร สำนักสงฆ์สมานสังฆวิเวกและพระอธิการวันชัย  ชยวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดนาหนองใหญ่ พาถวายพระไตรปิฎก 
ณ วัดศรีราชา บ้านศรีราชา ต.ไร่ 30944.jpg ถวายพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ  
ชุดที่ ๒ ปี ๒๕๕๒
วัดศรีราชา  บ้านศรีราชา  ต.ไร่สีสุก  อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ นี่ก็  นั่งรับแดด  ระหว่างรอ 30945.jpg ที่วัดศรีราชา
เณรจัดพระไตรปิฏกเข้าตู้ทันทีทีได้รับ คณะจากบ้านนาหนองใหญ่ ต.บ้านไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ มารอเพื่อไปถวายพระไตรปิฎก นี่ก็ สาธุ สาธุ สาธุ ชาวบ้านนาหนองใหญ่ รอหมู่คณะเดินทางไปถวายพระไตรปิฎก สาธุ สาธุ สาธุ คณะจากวัดผาหยาด พระอาจารย์ดาวทอง เตชธัมโม  พระอธิการวันชัย ชยวุฑโฒ และนายแวง สุตตาถวายพระไตรปิฎก
 - ปลื้ม - 31475.jpg พระอาจารย์บุญกาญจน์ อนุตตโร และคณะสงฆ์ ร่วมกันถวายหนังสือพระอภิธรรม ณ วัดโพธิ์ชัย

แชร์หน้านี้

Loading...