ท่านพุทธทาสภิกขุ

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

บ้านธัมมะ.(บุตร) สงกรานต์.. การไปหลายสำนัก การฆ่ากิเลส พระอ.ชยสาโร คติธรรม.1 มรณกรรมฐาน ลป.สิม หลวงปู่หล้า ท่านพุทธทาสภิกขุ หลวงปู่ดู่ (ดูจิต) T & E บ้านธัมมะ.(เราจะไม่ประมาท) บ้านธัมมะ.(สำคัญที่การปฏิบัติ) คำสอนหลวงปู่ดู่ เรื่องการกินเนื้อ คาถาเมตตา ลป.ดู่ (รู้ธรรม) หลวงพ่อพุธ 2

แชร์หน้านี้

Loading...