ธรรมเมกขสถูป ที่พระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนา

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

IMG 2924 ใต้ต้นโพธิ์ วัดญี่ปุน พระพุทธปรินิพพาน ในสาลวโนทยาน พระคันธกุฎี บนยอดเขาคิชกูฏ ขณะเดินสวดมนต์ ธรรมเมกขสถูป ที่พระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนา IMG 2915 กลุ่ศรีลังกา บ้านนางสุชาดา พระพุทธปรินิพพาน ในสาลวโนทยาน ขณะเดินสวดมนต์ สีสรรอินเดีย ระหว่างทางไปดงคสิริ ที่พระพุทธองค์บำเพ็ญทุกขรกิริยา พระธิเบต 25160.jpg ที่วัดไทยสารนาถ

แชร์หน้านี้

Loading...