นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

ลป.ดู่ (วันหนึ่ง) ลป.ดู่ (พระที่คล้องใจ) หลวงพ่อพุธ 3 การให้ย่อมเจริญด้วยบุญ จิตจที่ขุ่นมัว 9okmuk 3c11dhf นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง หลวงพ่อพุธ รู้เท่าทันกิเลส พระอ.ชยสาโร หลวงพ่อจรัญ คติธรรม.3 พระอ.บุญกู้ ลป.ดูลย์ อตุโล ท่านพ่อลี 1 ธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน

แชร์หน้านี้

Loading...