นี่ก็มาจากวัดนาหนองใหญ่เหมือนกัน

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

นี่ก็มาจากวัดนาหนองใหญ่เหมือนกัน แม่ชีเตือนใจ พุทธเจริญถวายพระไตรปิฎก ร่วมด้วย ช่วยกันถวายพระธรรม คณะศรัทธาจากวัดนาหนองใหญ่รอถวายพระไตรปิฏกด้วยกัน ถวายพระไตรปิืฎกฉบับมหาจุฬาฯ  
ชุดที่ ๑ /๒๕๕๒
วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ คุณยายจำเนียร โทวงษ์ ชาวบ้านนาหนองใหญ่ ดีใจจัง โบสถ์ที่กำลังสร้าง วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พระอาจารย์บุญกาญจน์ อนุตตโร สำนักสงฆ์สมานสังฆวิเวกและพระอธิการวันชัย ชยวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดนาหนองใหญ่ พาถวายพระไตรปิฎก 
ณ วัดศรีราชา บ้านศรีราชา ต.ไร่ 30944.jpg ถวายพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ 
ชุดที่ ๒ ปี ๒๕๕๒
วัดศรีราชา บ้านศรีราชา ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ นี่ก็ นั่งรับแดด ระหว่างรอ 30945.jpg ที่วัดศรีราชา
เณรจัดพระไตรปิฏกเข้าตู้ทันทีทีได้รับ คณะจากบ้านนาหนองใหญ่ ต.บ้านไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ มารอเพื่อไปถวายพระไตรปิฎก นี่ก็ สาธุ สาธุ สาธุ ชาวบ้านนาหนองใหญ่ รอหมู่คณะเดินทางไปถวายพระไตรปิฎก สาธุ สาธุ สาธุ

แชร์หน้านี้

Loading...