น้อมวันทาด้วยใจบริสุทธิ์

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

ซีฟังซานเซิ่งฝอ
(พระพุทธบรมปรัชญาเมธีแห่งดินแดนตะวันตกทั้ง3พระองค์) 20081120204518707 2.1 ภาพพระโพธิสัตว์(หน้า) P11201601 P11202350 P11203350+ อามิถอฟอ.. น้อมวันทาด้วยใจบริสุทธิ์ นโมโพธิสัตว์กวนอิม DSC0634 P1110459 4 xin 350204051026828274429 P1110497 200812345111162276 ภาพพระโพธิสัตว์(หลัง)

แชร์หน้านี้

Loading...