ปราสาทพระเทพบิดร พระศรีรัตนเจดีย์พ.ศ.2423

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

ปราสาทพระเทพบิดร พระศรีรัตนเจดีย์พ.ศ.2423 อุโบสถวัดอรุณราชวราราม พระราชพิธีมหาพิไชยมงคลเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ นายขนมต้ม พระราชวังบางปะอิน ร.5 พระบรมโอรสาธิราช (ร.6 ในวัยหนุ่ม) ร.5และพระโอรส ร5และพระโอรส ร5และพระโอรส1 รัชกาลที่ ๕ ตอนทรงพระเยาว์ วัดราชประดิษฐ์ สนามหลวงและวัดพระแก้ว

แชร์หน้านี้

Loading...